თოვლიანი სიჩუმე

რარიგ გრძელი ყოფილა ქეთევან წამებულის გამზირი ფეხით მოსიარულეთათვის…

ტექსტი READ-MORE-ს შემდეგ

One thought on “თოვლიანი სიჩუმე

  1. :user:bijo araferi araa grdzeli da dzneli sicocxlis garda..daje egec araa egeti tu pozitiuri mxridan shexedav..just gimilit ukure samkaros da kargis danaxva daicke kvelafershi:*

dsh!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s