ჩემი შეყვარებული (vol. 8)

მეზარება. დაარცმინდა.

გთხოვ.

გოგოებსგადავხედე.ზოგიპიცასილუკმებოდადაარიმჩნევდაამსაუბარს, ზოგიცცნობისმოყვარემზერასარგვაშორებდა. არავინიცოდა, ვინიყოგიორგი.

წვიმს. და საერთოდაც ღმერთო ჩემო… „ღმერთო ჩემო“ ჩემი ირონიისა მწვავე, ხოლო აგრესიის მსუბუქი ფორმაა.

აუქეთთვალებში ჩამხედა. მერედახუჭა, თითქოსისსიცივედასისველეშეიგრძნო, რაცწვიმასთანახლდა.

ავდექი. მაგიდაზეფულიდავტოვე. თვალებიგაუნათდა. მოემზადა.

– WC-შიმომყვები??? წარბებისაწევითვკითხე.

დაიბნა, არელოდა, შეჩერდა.

სად?????

საჭიროოთახშიანუ.

აა, უი, არა. გარეთდაგელოდები.

წვიმაში??? აქდაჯექი.

დაჯდა. გავედი. WC-შიშესვლამდეგამოვხედე. გამეცინა. I could see him being very shy while setting himself next to my girlfriends. მაგრამთითქოსარშეიმჩნია. გაეცნოკიდევაც.

WC–შიშევედი. რამდენიმეგოგოაყუდებულისარკესთან, ზოგიპომადასისვამდა, ზოგმაწამწამებიკიდევუფროგაიშავა, ზოგიცკიუბრალოდხელებსიბანდაერთმანეთსარაცდიდნენ, წინუხტებოდნენ, ქუსლებითხმაურობდნენმეტლახზეღმერთო, როგორვერვიტანასეთგოგოებსსიგარეტისადასუნამოსსურნელიერთმანეთშიშერეული, მათრობელესენციადრომქცეულაჩემთვისაგერუკვერამდენიხანიარამდენირაიმდენიხანი, რამდენიცგიორგისვეურთიერთობებოდ

შევედი, კარებსავეტუზეველოდები, იქნებერთმანეთისმიყოლებითგავიდნენ. არა. აზრიარჰქონდა. შევედიერთერთკაბინაში. უნიტაზსთავიდავახურედადავჯექი. საიდანღაცისევმუსიკისხმამოდიოდა. დაპლუსამათიყაყანი: “გოგო, ესწენიხოძაანმაგრადმიხდება?!, „როგორ ფერზე ვარ??? რუმიანა ხომ არ დავიმატო???იმდენადმოვიხარეწელში, რომთავიმუხლებზედავდედათვალებიცდავხუჭე. წამითწავედი. მერეგავახილედაგონებაშისაკუთართავსდავუსვიარაერთიკითხვა: “ნუთუესრეალურია, არმესიზმრება??? დაგიორგივინაა??? ჩემირეალობა??? მაშინჩემიარარეალურივინღაა???ანსაერთოდრასვაკეთებაქ??? ანიმან როგორმომაგნო??? იქნებსახლშიუნდაწავიდე???ხომმელოდებიანსახლში???. არადაარავინმირეკავს. ნეტავამბარიდანუკანაგასასვლელიარარის??? ანრაშიმჭირდება?! მეხომშეიმიძლიაპირდაპირწინაგასასვლელიდანგავიდედაწავიდე. წავიდესახლშიდადავიძინო. არა, დავიძინოარა. უბრალოდდავწვედამერეძილითავისითმოვა. არა, ძილიარმოვათავისით. თავისითგათიშვამოვა, დაბლოკვააზროვნების.”

კაბინიდანგამოვედი. ონკანთანმივედი, რომელთანაცარავინიდგარატომღაც. ალბათერთონკანთან 5 გოგოსერთადდგომასაქვსმუღამი. ამრეზითშევხედეამსაბავშვობაღს. ხელებშიწყალიდავიგუბედადავლიე. ყურებიხმაურისგანდაგუბებული. ისედაცსულსაცობიმაქვსხოლმეყურებში.

ჯანდაბას, რაციქნება, იქნება. მაინცჩემიმეზობელიადაიმედიმაქვს, სახლშიმივდივართ. გამოვედიდასანახაობა. გიორგიგოგოებთანუკვეისეთიდაახლოებული, რომთითქოსარაერთხელყავსისინინანახი. განსაკუთრებითნუცა. ნუცამაინცისეთიტიპია, რომარაქვსმწვავერეაქციებისხვადასხვატიპისადამიანებზე. თუმცანარკომანირომარისგიორგი, არვიცირამდენადშეამჩნია, მაგრამდანარჩენებთანშედარებითრომუფრომეტადკეთილგანწყობილიიყო, ეტყობოდა.

მივედი. გიორგისზურგიდანმივეპარედამთელიძალითჩავეკარიუკნიდან. შეცბა, არელოდა. კისერშიკოცნადავუწყე. მაგრად. აიისე, როგორცმემიყვარს. მთელიძალითადასურვილით. მისისხეულის, სუნამოსადასიგარეტისსურნელი, ერთმანეთშიშეწყმულიუკვეისეთიახლობელიიყოჩემთვისდაისეთისაყვარელი, რომღრმადჩავისუნთქე. მინდოდამთლიანადმეგრძნო. როგორისაყვარელიაესსურნელი.

ხოოო, რავიცი…– ნუცისფრაზადათანდართულიღიმილი. ნუცისუკვევაშაყირებთმაგფრაზაზე. მუდმივადხოოო, რავიცი“–ამბობსხოლმეყველაფერზე. ხოდამეცხოოო, რავიციშევარქვი.

მერეგავანთავისუფლეჩემიმკლავებისგან. გოგოებისსახეარაერთგვაროვანი.

ბავშვებო, მეწავალ. ძალიანგამიხარდათქვენინახვადაშემოგეხმიანებით. სკაიპითსავარაუდოდ. არდამივიწყოთ. ” სათითაოდჩამოვუარეყველას. ქურთუქიჩავიცვი, ქუდი, კაშნედაგამოვედით.

გარეთუკვეაღარწვიმდა, თუმცამაინცსაჭიროიყოზემოთჩამოთვლილიატრიბუტები. თანიმისპირობაზე, რომსაშინელიმცივანავარ. გიორგიცსაკმაოდთბილადჩაცმული. მაგრამმაინცგაუწითლაცხვირი.

მოიცა, ესგრძელიადამოგცემ” – კაშნემოვიძრე.

რასშვრები, ქეთ??? არმინდა, შენარგაცივდე. არმინდარა.

არა. შენარუნდაგამიცივდე. თორემმერევინმომხედავს??? ვინგამომიტანსდილაუთენიასახლიდანსაჭმელს. ვაშლს. ვინმომახურავსდუტისქურთუკს.”

მეგამოგიტანმართლა, მაგრამარმინდარაახლაესკაშნე.

კარგიდამაინცწავიძრე. კისერზემოვახვიე. ჩავფუთე.

აუქეთ, კარგირა.

ჩჩჩ, მეასემინდა.

რასასაცილოიყო. ისემაგრადჰქონდამოჭერილი, თითქოსესესაათავიწაძვრებაო.

ტაქსიგააჩერადამძღოლიცდაითანხმა. ავსხედით.

სადმივდივართ???

ჩვენთან.

ისერაღაცნაირადგაიჟღერაამჩვენთან“–მა, ნერწყვიმძიმედგადავყლაპე. ხო, ჩვენთან, ჩვენსუბანში, ქუჩაზედამეტისადჩვენთან“???

უაკნვიჯექიმარტო, ისკიწინ. ტაქსისმძღოლსმაგნიტოფონიაწეულიჰქონდა, აქედანგამომდინარესაერთოდარმესმოდარაზესაუბრობდნენისდაგიორგი. სავარაუდოდმისამართიდაუზუსტაგიომ. წინამხრიდანხელიგამაძვრინა, ჩემიხელისძებნადაიწყო. მალევეიპოვადაწინწაიღო. ჩუმადმაკოცა. თვალებიდავხუჭე და ჩუმად გავიღიმე. ღმერთო, ნუთუესმართლარეალობაა???

ამასობაშიჩვენსქუჩაზეასულებივიყავით, მაგრამჩემიგონებაიმდენადსხვაგანიყო, რომესგვიანშევნიშნე. კიარადა, უფროსწორადმაშინშევნიშნე, როდესაცჩემიკორპუსიმეცნო. აიჩემისადარბაზოც, მაგრამმანქანაარგაჩერებულა.

35 thoughts on “ჩემი შეყვარებული (vol. 8)

 1. ვაიმე, ძალიან დიდი მადლობა. ხო, მე არ ვარ ეგ ტიპაჟ თითქოს. რავიცი აბა.

 2. ვაიმე როგორ მომწონს ,ქეთი გააგრძელე 10_თვს მთელი გულით ველი…იიცი რა მომწონს შენი ნოველის ,აი რაღც უბრალოაა და თბილისსელ ახალგაზრდებს ზლიან გავს..არაფერი ტყუილი არ არის .ის სადა რომანტიკა არის რაც ძალიან მასულელებს ,აი ის ჩახუტება ,კოცნა ,მოხვევა,და არაფერი ვულგრული და გადამეტებული პროშნები ,როგორც იციან …დღს გინდ ფილმებში და გინდა თანამედროვე ნაწარმოებებსი.რაღც ალბათ ადამიანი ხარ ისეთი მრავალფეროვანი და სადაა ამავე დროს .რაც მომწონს ძალიან თვმდაბალი ხარ და კარგად ჩანს ეს შენ ნოველებში.კარგი გოგო ხარ :* :*:*:*:*განაგრძეეეეეეეეეეეეეე

 3. ინტერნეტი არ მქონდა.. და მაგიტომ შემაგვიანდა. ამ დღეებში დავდებ. :*:* :*

 4. ჰაჰაააააააააააააა, საღოლ. მაგარი კომენტარი იყო. 😀 😀 😀 😀

 5. axloa upro, napiqria bevrjer chemtvis game dziliscin … da ar vici sityvebs ver vagroveb 😀 uwipuwi romantika mtqnarebamde misuli mzis chasvla dachoqili colobis txovebaa da ase shemdeg kide :Dar vici es is shemtxvevaa roca tavshi datrialebuli titebamde ver momaqvs rom davcero 😀 saerto azris gadmotana klaviaturaze michirs 😀 ai cerils mogcerdi siamovnebit 😀 mamapapuri purclit da batis prta-melnit 😀

 6. მართლა??? არადა მე რომ ვკითხულობდი ადრე, უწი–პუწი რომანტიკა მეგონა, ამიტომაცაა, რომ ახლა აღარ ვკითხულობ. ნუ ერთ თვალს ვავლებ, რომ გრამატიკული შეცდომები არ მქონდეს. არა მართლა რითია სხვა???

 7. velodebi ai ici rogor?! 😀 jdu ni dajdus ai ase =)))) saerto ar mikvars ragav uwipuwi sentimentalizmi da aaa romanwika mara es sul sxvaa… ai ici rogori sxva?! ai sxva ra =))))))))))))

 8. გოგო, ხომ უნდა გაწყდეს სადმე :უსერ:მეც ძალიან მიყვარხარ, ოღონდ მეც მართლა. ძალიან საყვარელი ხარ.

 9. აუ კარგი რა რა დროს წყვიტავ ხოლმე წერას 😦 მუღამში შევდივარ და უცებ, ბახ! მიყვარხარ, ოღონდ მართლა 🙂

 10. მადლობა :)ხო ადრე დრაფთებში მედო და იმიტომ. ახლა მივაქცევ მაგას ყურადღებას.

 11. რატომღაც არ ამომიგდო blog's update-ში ეს სიახლე! შემთხვევით მოვბოდიალდი.ამიტომაც ვერ მივხვდი რომ მითხარი იმ დღეს ნახეო)))უმმაგრესია))ოღონდ აღარ გაგვთანგო გარძელებაზე.ძველ შეგრძნებებს მახსენებს..Me lovin it)))

 12. @mr.picasso – მადლობა გოჩ. ანონიმკა – დიდი მადლობა. კარგი, არ გეკითხები, იყავი ანონიმკა. whatever 🙂

 13. ვაიმე რა ინტრიგააა:) ქეთ ძაან მაგარია ყოჩაღ რომ გააგრძელე წერა . ძალიან მომწონს ყველაზე ორიგინალური თავი იყო.

 14. @Anonymous – რომელი ხარ??? დიდი მადლობა. @ gnatia – აუ იცი რა მაგარი შეგრძნებაა უკნიდან ჩახუტება?! უმაგრესი. კი ვეცდები.

dsh!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s